لیست کامل پروژه‌های انجام‌شده و در حال انجام شرکت بناسازان عرشه

عنوان پروژهمحل اجراسال اجراکارفرمامبلغ (میلیون ریال) 
نازک کاری و محوطه سازی خانه‌های پيش‌ساخته به تعداد ۵۵ واحدرشت۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳مسکن و شهرسازی۴۰۰
نازک‌کاری و محوطه‌سازی خانه‌های پيش‌ساخته به تعداد ۳۸ واحداملش۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳مسکن و شهرسازی۲۵۰
نازک‌کاری و محوطه‌سازی خانه‌های پيش‌ساخته به تعداد ۱۰ واحدصومعه‌سرا۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳مسکن و شهرسازی۸۰
زيرسازی خانه‌های پيش‌ساخته شهرک بهارانرشت۱۳۶۴مسکن و شهرسازی۱۵۰
احداث كليه عمليات ابنيه و محوطه‌سازی پادگان آموزشی شهيد بهشتیلوشان۱۳۶۷ و ۱۳۶۸سپاه قدس گیلان۲۵۰
احداث مسجد و ديواركشی محوطه ستاد فرماندهي نيروی زميني سپاهتهران۱۳۶۹ستاد فرماندهی نیروی زمینی سپاه۴۰۰
مرمت و بازسازی مجموعه تفریحی‌ورزشیانزلی-کپورچال۱۳۷۰ستاد فرماندهی نیروی زمینی سپاه۲۰۰
بازسازی بندر امام شامل: احداث جاده‌ها، باراندازهای ۱، ۲، ۳ و ۴، گيت ورودی و ساختمان‌های اداری و محوطه‌سازیخوزستان (بندر امام)۱۳۷۲موسسه دانشگاه امام حسین۱۷٬۰۰۰
تسطیح، زیرسازی و محوطه‌سازی مجموعه انصارالمجاهدینچابکسر۱۳۷۵موسسه انصار المجاهدین۲۳٬۰۰۰
تعریض کمربندی و پل‌سازی محور چالوس تنکابنمحور چالوس تنکابن۱۳۷۶موسسه سازندگی قدس۱۰٬۰۰۰
احداث ساختمان‌های دانشکده شهید چمرانرشت۱۳۷۶تجهیز و نوسازی مدارس۴۰۰
احداث سد سرشیله شامل: حمل سنگ از معدن، بتن‌ریزی، گابیون‌بندی، خاکبرداری و خاک‌ریزیشهرستان زابل۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹موسسه سازندگی قدس۱۴٬۰۰۰
احداث خانه‌های سازمانی راه آهن جمهوری اسلامی ایرانتهران-شهریاران۱۳۷۹شرکت تعاونی راه آهن جمهوری اسلامی ایران۱۲٬۲۰۰
زیرسازی قطعه ۱۶ راه آهن کرمان زاهدانکرمان و زاهدان۱۳۸۲قرارگاه سیدالشهدا۱۹٬۷۰۰
تسطیح محوطه کارخانه MDFلوشان۱۳۸۳شرکت داماش۷۰۰۰
احداث آپارتمان مسکونی ۳ طبقه، ۶ واحدیصومعه‌سرا۱۳۸۵حجت‌اله فرجی۲۷۰۰
احداث بازارچه میوه و تره بارفومن۱۳۸۷شهرداری فومن۷۰۰۰
احداث بازارچه میوه و تره باررودبار۱۳۸۷شهرداری رودبار۳۸۷۰
احداث آپارتمان مسکونی ۶ طبقه، ۷ واحدیرشت۱۳۸۷حجت‌اله فرجی۳۰۰۰
احداث پل فلزی با دهنه ۳۰ متررودبار، عمارلو۱۳۸۸بسیج سازندگی۱۷۸۰
احداث راه و ابنیه انبوده به کمنیرودبار، عمارلو۱۳۸۸بسیج سازندگی۱۰٬۳۸۸
بهسازی و تعریض راه انبوه به پل خشتیرودبار، عمارلو۱۳۸۸بسیج سازندگی۱۸٬۹۰۰
تعریض، زیرسازی، جدول‌گذاری و احداث بلوار و آسفالت‌ریزی بلوار اماملوشان۱۳۹۰شهرداری لوشان۵۹۰۶
پروژه لایروبی آببندان‌ها، کانال‌ها، زهکش‌ها و ... سطح استان گیلانمرکزی رشت۱۳۹۰قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (موسسه سیدالشهدا)۵۰۰۰
پروژه بازسازی، سردهنه‌سازی و ساماندهی روخانه‌های ناشی از سیلاب استان گیلانفومنات۱۳۹۱قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (موسسه سیدالشهدا)۷۰۰۰
احداث مجتمع تجاری تندیس، ۸ طبقهرشت۱۳۹۲حجت‌اله فرجی۴۴٬۸۸۰
لوله‌گذاری جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی خیابان فردوسی آستانه اشرفیه-فاز ۱آستانه اشرفیه۱۳۹۲شهرداری آستانه اشرفیه۱۲٬۷۷۰
لوله‌گذاری جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی خیابان فردوسی آستانه اشرفیه-فاز ۲آستانه اشرفیه۱۳۹۳شهرداری آستانه اشرفیه۷۰۴۵
احداث سرریز و ساماندهی زهکش امشل موجودآستانه اشرفیه۱۳۹۳شهرداری آستانه اشرفیه۳۲۴۲
احداث مجتمع پزشکان، ۶ طبقهرشتدر حال اجراحجت‌اله فرجی۳۸٬۵۵۶